İslam alimləri

Önəmli günlər

2, 3 may – Ramazan bayramı;

Sual - Cavab

Yazarlar

“Kərbəla və Haqqun-nas”

Kərbəla hadisəsi zamanın və məkanın fövqündə dayanan bir hadisədir. Çünki bu hadisəni yaradan şəxslər, ümumbəşər

İslamda zarafat

İslam dininin ən önəm verdiyi məsələlərdən biri də əxlaqdır. Bunu biz tarixə nəzər saldıqda da

O, belə şəxsiyyət idi.

Həzrət Əli dərs öyrənmək istəyənlər üçün əsil məktəbdir. Yorğun addımlarla suyla dolu qabı çətinliklə götürürüb

Şərqdə doğan günəş.

Şərqdə doğub düynyaya nur saçan günəş. İnsan azad yarandı.  Qadağan olunmuş  meyvədən yeməklə öz azadlığını