İmamın (ə.f) zühurunun hansı əlamətləri var ?

Rəvayətlərdə zühur mövzusunu araşdırdıqda onun bəzi əlamətləri ilə rastlaşırıq. Bəzi zühur əlamətlərini nəzərdən keçirək

1. Ümmətin azğın bayraq və şüarlardan xəbərdarlığı
2. Xalqın haqqa dəvət olunacağı qiyamlar barədə müjdə
3. Bu mövzuda qeybi xəbərlər və onların həyata keçməsi ilə insanlarda əminlik yaranması
4. Kafirlər İslamı qəbul etməzdən öncə dəlil və möcüzə istəyirlər
Zühurla bağlı xəbərlər isə gerçəkləşdikdə onlar üçün qəti dəlil olur
5. Zühur əlamətlərinin hər biri gerçəkləşdikdən sonra xalqın bu
əqidəyə bağlılığı güclənir
6. Zühur əlamətləri birbəbir gerçəkləşdikcə Allah-təalanın
kafirlərə qarşı ciddi əzmi də üzə çıxır
7. Müsəlmanların zühura hazırlığı və bu qiyama zəmin
yaratmaları üçün əlamətlərin müstəsna əhəmiyyəti var. Әlamətlər gerçəkləşdikcə müsəlmanların ruhi, siyasi və iqtisadi hazırlığı artır.
8. İnsanda qeybi xəbərlərə meyl olduğundan zühurla bağlı xəbərlər kahinlik kimi xurafatın qarşısını alır.
9. Zühur əlamətlərinin mühüm bir hissəsi İslamın siyasi gerçəkliklərindən sayılır. Məsullar öz strateji məsələlərinin araşdırılmasında bu əlamətlərə ciddi yanaşmış, proqramlarının
tərtibində uyğun xəbərləri nəzərə almışlar.
10. Zühur əlamətləri mövzusu təkcə şiələrə və ya müsəlmanlara aid olan bir mövzu deyil. Bütün dinlərdə az və ya çox bu həqiqətə inam mövcuddur.

“Təfsire-Fəxr-Razi”, c.25, s. 42.
“Bəyanul-Quran”, c. 5, s. 11,12.

Alman yazıçısı Helsil “Xəbər və siyasət” kitabında yazır: “Biz məsihilər inanırıq ki, bəşər tarixi bir o qədər də uzaq olmayan gələcəkdə bir mərəkə ilə başa çatacaq.
Həmin vaxt Məsih geri qayıdıb bütün diri və ölülərə hakim olacaq.”

GİAM

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir