Əyyami Fatimiyyə (s.ə) başsağlıqı

İmamətin cənnət gülü, vilayətin şəhidəsi, nübuvvətin qarşısında baş əydiyi, xanım Fatimə salamullahi əleyhanın, Xaliqdən xilqətə qədər yeri göyü hüznlədən, əzalı matəm günləri başladı.

Bu günlərdə Gürcüstan İslam Araştırmalar Mərkəzi adına, başda Fatimə (s.ə) balası, həzrəti Sahibəzzaman əleyhissalam olmaqla, hər birinizə dərin hüznlə başsağlıqı ərz edirik.

Bu günlərdə həzrəti Zəhranın (s.ə) fədakarlığına, əzminə, cəfasına, mübarizəsinə diqqət etdikdə bizdən çox şey tələb olunmur, sadəcə sadiqanə, ixlasla, və mərifətlə xanımın ətəyində əyləşib hüzünlə ona əza saxlamaq. O’nun vücuduna, həqiqətən vaqif ola bilsək, bu əzalı günlərin ehtiramını qorumaq çətin olmaz..

Mücahid ibn Cəbr nəql edir. (Bir gün) Peyğəmbər(s) Fatimənin(s.ə) əlindən tutmuş halda evdən çıxdı. Fatiməyə(s.ə) işarə edərək bizə bеlə buyurdu: “Kim bunu tanıyırsa, tanımışdır. Kim tanımırsa, mən onu tanıtdırıram. Bu, Məhəmmədin(s) qızı Fatimədir. Bu, mənim ürəyimin parası, qəlbim və mənim ruhumdur. Kim bunu incitsə, еlə bil məni incidib və hər kim məni incitsə, elə bil Allahı incidib. Sonra Həzrət(s) bеlə buyurur: Kim onu (Fatiməni) mən həyatda olarkən incitsə, elə bil mən öləndən sonra onu incidib. Kim onu mən öləndən sonra incitsə, elə bil mənim gözümün qabağında onu incidib. Peyğəmbər(s) bu sözlə bir çox məsələlərin cavabını verir və onlara höccəti tamamlayır. Sonra yenə də təkid edərərək buyurur: Kim ona əziyyət versə, mənə əziyyət vеrmişdir. Kim mənə əziyyət versə, Allaha əziyyət vеrmişdir. Dediyim bu sözləri Allah Quranda bəyan еtmişdir. Şübhəsiz, Allahı və Onun Rəsulunu(s) incidənlərə Allah bu dünyada və aхirətdə lənət еtmiş və Öz rəhmətindən uzaqlaşdırmışdır. Burada incə bir məqama nəzər salmaq lazımdır ki, Həzrət Peyğəmbərin(s) hər bir kəlməsi və hərəkəti Allahın
buyurduğu kimidir. Həzrət Pеyğəmbərin(s) söylədiyi hərm bir kəlam Allah tərəfindən deyilən kəlmələrdir. Buna görə də Pеyğəmbərin(s) Quranı təfsir еtməyə iхtiyarı var. Çünki Allah Quranda buyurur: “Peyğəmbər sizə nə desə, onu qəbul edin və hansı mətləbin barəsində sizi çəkindirsə, çəkinin. Peyğəmbər(s) heç vaxt öz nəfsi üzündən danışmır. Peyğəmbər (s) hər nə danışırsa, Allahın vəhyi və sözüdür.”

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir