Xanım Fatimənin (s.ə) həzrəti Məryəmlə (s) oxşarlığı nədir ?

Ali-İmran surəsi, ayə 37-ci ayə xanımın (s) həzrəti Məryəmləoxşarlığından bəhs edir: Bağışlayan və Mehriban olan Allahın adı ilə. “Rəbbi onu (Məryəmi) yaxşı və layiqli şəkildə qəbul etdi, onu gözəl bir
fidan kimi yetişdirdi (bəslədi) və onun qəyyumluğunu Zəkəriyyaya (ə) tapşırdı. Zəkəriyya (ə) (Məryəmin (s.ə) ibadət etdiyi mehraba girdikdə orada xususi bir yemək olduğunu görərdi. Ondan “Məryəm, bunu haradan gətirmisən?” – deyə soruşduqda o: “Bu Allah tərəfindəndir! Allah istədiyi şəxsə saysız-hesabsız (və ya heç bir sorğu-sualsız) ruzi verər” – deyə cavab verərdi. Bu ayənin təfsirinə gəldikdə, təfsir alimləri belə təfsir edirlər ki, Məryəmin (s.ə) qız olmasına baxmayaraq, Allahtəala onun anasının nəzirinə, oğlan əvəzində qız verdi və BeytülMüqəddəsdə xidmətçilik etməsinə razı oldu. Bu da Allah tərəfindən onun barəsində bir mərhəmət idi. Allah onun böyüyüb boya-başa çatmasını gözəl qərar verdi, tərbiyəsini gözəl şəkildə yerinə yetirdi, bütün hallarda onun işlərini islah etdi. Yəni, Allah-təala Məryəmi (s.ə) Zəkəriyyanın (ə) əhli-beytinə qovuşdurdu, onu Həzrəti Məryəmin (s.ə) başçısı və hamisi qərar verdi ki, onun məsləhətlərinə zəmanət versin. Zəkəriyya (ə) hər vaxt onun mehrabına daxil olurdusa, mövsümü olmasa da təzə meyvələr görür, “bunlar sənin üçün haradandır?” deyə soruşduqda, Məryəm (s.ə) də onların behiştdən gəldiyini bildirirdi. Bu da Allah tərəfindən Məryəmin (s.ə) barəsində edilən böyük bir mərhəmət idi. “Kəşşaf” təfsirində nəql olunur ki, Peyğəmbəri-Əkrəm (s) quraqlıq və qıtlıq illərində bir gün çox acmışdı. Fatimə (s.ə) iki çörək götürdü və bir qədər ət xörəyi hazırlayıb atasına hədiyyə göndərdi və
beləliklə də atasını (s) sevindirdi. Peyğəmbər (s) o hədiyyəni götürüb Fatimənin (s.ə) evinə qayıtdı.
Evə daxil olan zaman buyurdu: “Qızım, yaxına gəl!” Fatimə (s.ə) yaxına gəldikdə Peyğəmbər (s) bağın üstündəki parçanı götürdü. Gördülər ki, həmin tabaq çörək və ətlə doludur. Fatimə (s.ə) bunu görərkən heyrətləndi və onların Allah tərəfindən göndərildiyini bildi. Peyğəmbər (s) soruşdu: “Bunlar haradandır?” Fatimə (s.ə) ərz etdi: “Allah tərəfindəndir!” Peyğəmbər (s) buyurdu: “Allaha həmd edirəm ki, səni
(yəni, Fatiməni) Bəni-İsrailin qadınlarının Xanımı (yəni, Məryəm) kimi qərar vermişdir.” Sonra Peyğəmbər (s), Həzrəti-Əli (ə), İmam Həsən (ə), İmam Hüseyn (ə), bütün Əhli-beyt (ə.m) o tabağın ətrafında oturub
hamısı o təamdan doyunca yedilər. Hətta, doyduqdan sonra da yemək qalmışdı (sanki ona heç əl vurulmamış və azalmamışdı). Fatimə (s.ə) onu qonşuların arasında bölüşdürdü. Allah hər kəsə istəsə hesabsız ruzi verər. Çünki Allahın qüdrəti və mülkü sonsuzdur, onun tərəfindən olanlar bu mülkün azalmasına səbəb ola bilməz.

GİAM

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir