[post-views]

Kərbəla qəhramanı imam Səccad (s)

İmam Zeynul-abidin (ə) İmam Hüseynin (ə) 3-cü oğludur. O, hicri 38-ci ildə Mədinə şəhərində şaban ayının 5-də dünyaya gəlib və Əhli-Beyt davamçılarının 4-cü imamıdır. Onun adı Əli, anası isə Şəhrəbanu xanım idi. İmam Əli ibn Hüseynin (ə) ən məşhur ləqəbi Zeynül-abidin və Səccaddır. Uşaqlıq illərini Mədinə şəhərində keçirmişdir. Təxminən iki il babası Həzrət Əlinin (ə) xilafət illərini görmüş, ondan sonra isə on il əmisi Həzrət Həsənin (ə) imamət dövründə yaşamışdır. Hicrətin 50-ci ili imam Həsənin (ə) şəhadətindən sonra lənətlik Müaviyənin hakimiyyətinin möhkəmləndiyi bir dövrdə onunla mübarizə aparan İmam Hüseyn (ə) ilə on il çiyin-çiyinə durmuşdur. .

Kərbəla Şahidi

İmam Səccad (ə) öz pak həyatnı İslamın həyatverici məarifini yaymaqla keçirmiş, və müxtəlif məqamlarda İslam dininin dərin məarifini müxtəlif sahələrlə insanlara bəyan edib, təfsir etmişdir. İmam Zeynəlabidin (ə) məşhur “səhifeyi səccadiyə” əsəri, onun demək olar dua formasında İslam dini məarifini cəmiyyətə bəyan etmişdir. Hicrətin 61-ci ilinin Məhərrəm ayında atasının şəhadəti zamanı Kərbəlada olmuşdur. Kərbəla faciəsindən sonra digər Əhli-beyt (ə) əsirləri ilə birlikdə Kufəyə, sonra isə Şama əsir aparılmışdır. Bu səfərdə o, müsibət və çətinliklər zamanı digər əsirlərin pənahı və himayədarı olmuşdur. O, bu səfər zamanı öz mətin çıxışları ilə lənətlik Yezid istibdadının əsaslarını sarsıtmışdır. İmam Səccad (ə) atasının şəhadətindən sonra Əhli-beyt (ə) əsirlərinin başında olmaqla inqilabın və İmam Hüseynin (ə) qanlı şəhadətinin carçısı olmuş, öz söhbət və çıxışları ilə lənətlik Əməvi hakimiyyətinin çirkin üzünü tanıtdırmaq və ümmətin fikrini oyatmaqla məşğul olmuşdur.
Əməvi istibdadının Müaviyyənin dövründən etibarən Peyğəmbər (s) ailəsinin əleyhinə uzun-uzadı təbliğatlarını (xüsusən Şamda) nəzərə almaqla şübhəsiz ki, əgər Əhli-beyt (ə) əsirləri Əməvi hakimiyyətinin iç üzünü açaraq camaatın fikrini oyatmasaydılar, İslam düşmənləri və hökumət nümayəndələri İmam Hüseynin (ə) böyük və həmişəyaşar inqilabını tarix səhifəsindən pozar və onun simasını dəyişdirərdilər. Ancaq İmam Səccadın (ə) və eləcə də digər əsirlərin əsir olduqları müddətdə apardıqları təbliğat İmam Hüseynin (ə), Peyğəmbər (s) və Əhli-beytin (ə) düşmənlərinə bu fürsəti vermədi və Yezid lənətliyi hər yerdə rüsvay etdi. Şamdan qayıtdıqdan sonra Mədinə şəhərində yaşamağa başladı. Nəhayət, o böyük İmam hicri 95-ci ilin Məhərrəm ayının 25-də, 57 yaşında ikən, xilafəti qəsb etmiş Hişam ibni Әbdülməlik tərəfindən zəhərləndirilərək şəhid oldu. İmamım (ə) pak nəşi Bəqi qəbristanlığında İmam Həsənin (ə) yanında dəfn olundu

Əxlaqi xüsusiyyətləri

O Həzrətin əxlaqi xüsusiyyətlərindən biri də təqva və pəhrizkarlığı idi. Bu barədə İmam Sadiq (ə) belə buyurmuşdur: «Әli ibni Hüseyn, Bəni Haşim övladları arasında öz gözəl rəftarına əsasən Hz. Әliyə (ə) çox bənzəyirdi». O həzrətin oğlu İmam Məhəmməd Baqir (ə) isə bu barədə belə buyurmuşdur: «Bir gün atamın yanına gəldikdə onun Allaha ibadətlə məşğul olduğunun şahidi oldum. Belə ki, o Həzrətin gözləri ağlamaqdan qızarmış, ayaqları isə səcdəyə getməkdən şişib, topuğu qabar olmuşdu. Bu vaxt mən ona dedim: “Әziz ata, niyə ibadətdə ikən özündən gedir və özünü bu qədər incidirsən?” Atam ağlayıb buyurdu: “Övladım! Allaha nə qədər ibadət etsəm belə, yenə baban Әli ibni Әbu Talibin (ə) ibadətlərinin yanında heçdir”.

Tavus Yəmani deyir: İmamın Kəbədə səcdə halında ikən belə söyləməsinin şahidi oldum: «Pərvərdigara! Sənin bəndən, Sənə möhtac olan, Sənin evində Sənin rəhmətini, əfvini və ehsanını gözləyir”.

Yazar

Paylaş !

Facebook
WhatsApp
Rəy bildir !

Son yazılar

Bizi izlə !

Kəbə canli izlə !

Gürcustan islam araşdırmalar mərkəzi